Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
051310
Sted- og lokalitetsnummer
100611-29
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Åstrup voldsted Voldstedet består af en rundagtig banke med en diameter på ca. 50 m. I nord, vest og syd er banken omgivet af en 10-15 m bred tør grav. Fra bankens top til bunden af graven er 7-10 m. I øst munder graven ud i en naturlig sænkning. Vold- stedet, der er græsklædt, ligger umiddelbart vest for det nuværende Åstrups avlsbygninger. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Denne følger i nord, vest og syd gravens ydre overkant, i øst går den langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, Som beskrevet i FM - register. Mål angivet ud fra opmåling til tinglysningen. Græses afd heste. Derfor kun set udfra. - En højspændingsledning passerer tæt V for voldsted. - En hæk af løv- og grantræer er plantet mellem gårdens bygninger og voldstedet. Bevoksning: 1992: Græs
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links