Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230611
Sted- og lokalitetsnummer
180321-30
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ørregård voldsted. Voldstedet består af to rundagtige banker, der er adskilte af en lav ca. 18 m bred sumpet sænkning. Den nordlige banke er anlagt på spidsen af en lille landtunge, der strækker sig ud mod Herningholm å. Banken måler ca. 35 – 40 m i diameter og hæver sig ca. 0,5 – 1 m over det omgivende lave sum- pede terræn. I nordvest er banken ved en ca. 8 m bred lav sænkning afskåret fra landtungen. Den sydlige mindre banke måler ca. 20 – 25 m i diameter og hæver sig ca. 0,2 – 0,5 m over det omgivende lave sumpede terræn. Bankerne er græsklædte. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fred- ningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Tilføjelse tingl.: 12/1 1973: Bestemmelsen om, at der ikke må pløjes, ændres således, at pløjning og al- mindelig landbrugsmæssig drift af det fredede areal er tilladt i samme om- fang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere, eller foreta- ges nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Eventuel dræning vil kunne finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Ørregård voldsted". Som fritekst, men meget udviskede konturer. Terrænet er forholdsvis tørt og græsbevokset. Bevoksning: 1991: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links