Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230610
Sted- og lokalitetsnummer
180321-32
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. kommunevejen Ørre-Simmelkjær, 75 m S-V for "Ørrevad". Kampestensbro. Broen over bækken mellem Nybro vandmølle og gården "Ørrevad". Den er 5 m bred og ca. 3 m lang. Dens sydlige og væsentlige del er bygget af tilhugge- de kampesten med fire bærepiller i midten, over hvilke er lagt, i nord-syd- lig retning, en række kampesten "overliggere". henover disse og i vejens ret- ninger er lagt ca. 14 kampesten "broklapper", der hver kun har halvdelen af broens længde, således at de, hvor de støder sammen i midten, holdes oppe af "overliggerne", medens "broklapperne" i broens østlige og vestlige side støttes af en række vandrette, 2-3 ovenpå hinanden liggende kampesten. Bro- ens nordlige del består af en betontilmuring. Broens overflade er grusbe- lagt.

Undersøgelseshistorie

1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKampestensbro. Som fritekst. Vejen over broen er asfalteret og i hver side af broen er opsat et hvidt betonrækværk af gængse type, støbt i beton. Under dette betonfundament hænger i sydsiden et jernrør, i nordsiden (ikke fredet del) to jernrør og et metalrør med brud. En blå plastikpæl for afmærkning af gasledning står ca. 3 m. nord for broen på bækkens østbred. ** Seværdighedsforklaring ** Sti ned til sydsiden.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links