Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191441
Sted- og lokalitetsnummer
140901-9
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDSTED Voldstedet består af et firkantet plateau, langs hvis vestside og vestlige del af nordsiden er en indtil 4 m høj vold, der ud- vendigt følges af en ca. 8 m bred tør grav.I den søndre ende af volden er gravet et skår. Øst for volden er fremgravet et hjørne af en bygning af muret kampe- og munkesten i mørtel. Den vest- lige del af voldstedet er skovbevokset. Dette areal måler ca. 58 m i nord-sydlig retning, og dets bredde i syd er ca. 40 m og i nord ca. 26 m. Den østlige del af voldstedet, (ca. 58 x 25 m) er dyrket. Voldstedet ligger nord for Gl. Østrupgård, idet dets syd- grænse forløber ca. 10 m nord for ovennævnte gårds nordlænge. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 58 m og i øst-vest langs syd- siden ca. 65 m og langs nordsiden ca. 51 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning på den vestlige, skov- bevoksede del er dog tilladt efter forudgående aftale med rigsantikvaren. Almindelig landbrugsmæssig drift af den øst- lige del af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forud- sat at der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Restaurering, opmuring eller tildækning af ruinerne må kun finde sted efter rigsantikvarens anvisninger.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links