Østrup Voldsted kendes i skriftlige kilder helt tilbage til 1191, hvor det var i aarhusbispens eje. Ved Reformationen overtog kongen borgen, og i 1591 blev det besluttet at rive den ned. Borganlægget er i dag meget ødelagt, og dets oprindelige udformning er svær at bestemme med sikkerhed. Det har formentlig bestået af to store, rektangulære banker med gårdbygninger på den sydlige banke og stenhus på den nordlige. Bankernes endelige udstrækning har ifølge en plantegning fra 1894 været omkring 100 m i øst-vestlig retning og 170 m i nord-sydlig retning. Langs kanten af borgbanken har der været en 4 m høj vold, og banken har været omgivet af en 7‑8 m bred voldgrav, der formentlig var tør. Der er fremgravet bygningsrester af borgen i 1894, 1913 og 2017, men der er stadig uafklarede spørgsmål vedrørende anlæggets udformning.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links