Det private voldsted Gammel Trudsholm ligger lidt nord for Havndal på en mindre banke i et ellers stort, fugtigt område med udmunding i Mariager Fjord. Voldstedet består af tre banker, hvoraf den nordligste hæver sig markant i forhold til det omkringliggende landskab og formentlig skal tolkes som en tårnbanke, hvilket vil sige voldstedets hovedforsvar. Mod syd ligger to lavere gårdbanker, der er adskilt fra hinanden, og den højere banke af en voldgrav. Voldstedet er aldrig undersøgt arkæologisk. Der er fundet murstensbrokker på begge gårdbanker. Voldstedet nævnes første gang i 1381, hvor det overgives som pant af Mogens Jensen til Christiern Vendelbo for udestående gæld. Herefter er det i slægtens eje til 1569. Den sidste af slægtens ejere, Otte Krumpen, flyttede Trudsholm til dets nuværende beliggenhed.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Randers Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links