Gjessinggård er nævnt i 1473 og ligger stadig på et voldsted med vandfyldte grave. I 1734 købte Hans Folsach gården og opførte et barokanlæg, der er tilskrevet Nicolaus Hinrich Rieman eller Jens Jensen Mørup. Hovedbygningens tre hvidkalkede fløje er i én etage, sidefløjene lidt lavere end midterfløjen. Over de tre midterfag er der både mod gården og haven en kvist med svungne gavle, og huset er rigt dekoreret med kvaderpilastre og vinduesindfatninger. Midterfløjens vinduer er kronet af trekantede bryn og yderligere dekoreret med en trekantfronton uden bundlinje. Alt er præget af den særlige jyske senbarok: de lave, elegante proportioner, de halvvalmede tage med opskalk og midterfagets dominans. Samtidig opførtes en trefløjet avlsgård, der åbner sig mod hovedbygningen, over samme akse. Den blev fornyet i perioden 1897‑1912, men stadig med den perfekte balance og samspil mellem anlæggets dele, understreget ved portens gentagelse af hovedbygningens svungne gavl. Den store lade med gennemkørselsporten blev væltet af stormen Bodil i 2013 og er siden genopført.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Randers Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links