På denne tegning fra 1769 af Søren Abildgaard afbildes gravstenen for bygherren til det første Fussingø, Albret Skeel, og dennes hustru, Kirsten Sandbjerg, som begge ligger begravet i Ålum Kirke.

.

Ved herregården Fussingø har man udgravet resterne af en renæssanceborg, opført midt i 1500-tallet af Albret Skeel. Gården kom ved giftermål i Christian Ludvig von Plessens eje. Han oprettede stamhuset Scheel-Plessen. Barnebarnet C.L. Scheel-Plessen lod omkring 1790 bygningen nedrive, og ca. 200 m derfra blev en ny hovedbygning opført, muligvis med Anders Kruuse som arkitekt.

.

Herregården Fussingøs lange enkelthus har en hovedetage over en lav underetage, hvis karakter af sokkeletage understreges af refendfugningen i det brede midterfag, hvor den lave hoveddør sidder. Her er alle linjer lige, formsproget enkelt og klart med få dekorative led i form af nogle tynde pilastre, blændinger og rosetter på hovedetagens midtparti samt en spinkel guirlande på trekantfrontonen. Det er alt sammen typisk for den tidlige nyklassicisme. Der er ingen arkitektonisk forbindelse mellem avlsgården og hovedbygningen, der ligger frit som et landsted, i overensstemmelse med den tidlige romantiks ideal om det enkle, frie landliv. Fussingø har siden 1989 fungeret som kulturcenter, styret af en frivillig gruppe.

Fussingøs nuværende hovedbygning er et typisk eksempel på klassicismen, der blev stilideal fra midten af 1700-tallet. Kendetegnende er de lige linjer, enkelheden og en stræben efter en symmetrisk opbygning, hvor udsmykningen især har karakter af geometriske former, herunder trekanter, firkanter og cirkler.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Randers Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links