Tordrup Voldsted, der i sin levetid havde skiftende ejere, men overgik til kronen i 1375, er opført i udkanten af et fugtigt engdrag tæt på Gudenåen ved den vigtige Frisenvold Laksegård. Tordrup nævnes første gang i en skriftlig kilde fra 1342, og ved arkæologiske undersøgelser i 1993 blev der fundet keramik fra samme periode. Borgen blev nedbrudt i 1550’erne. Borgen bestod af et ældre og et yngre voldsted, hvoraf det ældste udgjordes af en firesidet, kunstigt opført borgbanke på ca. 60 × 60 m uden bevarede bygningsrester. Omtrent 100 m syd herfor ligger en firkantet borgbanke omgivet af voldgrave, og i tilknytning hertil en forbanke ligeledes omgivet af grave. Hele banken var desuden omgivet af grøfter eller grave samt kraftige hegn. Der er rester af gulvlag, men ingen egentlige huse.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Randers Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links