De 36.000 m2 store driftsbygninger fylder godt i landskabet foran hovedbygningen på Overgård Gods, som er et af Danmarks største. Bag godset breder det store, inddæmmede område sig ud. Inddæmningen øgede godsets samlede jordareal betydeligt, så det i dag dækker 2.377 ha.

.

Overgård blev anlagt som ny herregård af Jørgen Lykke, og i årene 1545‑47 opførtes en hovedbygning. Nu byggedes et trefløjet, treetages symmetrisk anlæg, der uden grave åbner sig mod omverdenen. Den øverste etage var et vægterloft. I løbet af 1600-tallet blev flere tårne, den øverste etage og vestfløjen fjernet. Sidstnævnte genopførtes i mindre format i 1700-tallet. Det bevarede trappetårn blev forhøjet og fik et højt lanternespir og en barokportal i 1730. En restaurering ved Mogens Clemmensen 1911‑12 fjernede kalk fra murene, opsatte svungne gavlkamme og genskabte borthuggede detaljer som profilbånd og en helt særlig vinduestype med en dekorativ kølbue.

Den fredede herregård Overgård er opført 1545‑47 af den daværende ejer Jørgen Lykke. Hovedbygningen er efterfølgende ombygget, men er stadig et af Danmarks mest markante renæssanceanlæg. Hovedbygningen består af en længe med to korte tværfløje. På billedet kan man se toppen af nordfløjens karakteristiske runde trappetårn, der i 1730 blev forhøjet og fik et etagespir.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links