Støvringgård ligger nordøst for Randers. Denne akvarel fra O.J. Rawerts samling fra 1819 viser herregårdens placering i det østjyske landskab. Nord- og østfløjen blev ombygget i 1700-tallet i forbindelse med en indretning til jomfrukloster for adelensugifte døtre.
.

Støvringgård blev opført på et voldsted, omgivet af grave. I 1600-tallet blev en nordfløj, en sydfløj og en ladegård for slægten Kaas bygget. Fra 1672 var gården ejet af den borgerlige slægt Fuiren. Den sidste af slægten, Christine Harboe, oprettede et adeligt jomfrukloster på Støvringgård, og arkitekt Nicolaus Hinrich Rieman fornyede nordfløjen og tilføjede en ny østfløj i årene 1742‑47. Anlægget har dog bevaret en renæssancekarakter med høje, faste husblokke, blændinger og profilbånd på sydfløjens gavl og renæssancevinduer med fladrundbuede spejle på alle fløjene. I 1760 blev kapellet i den nye østfløj indviet. Det er i senbarok/rokoko, med malerier af Mogens Thrane.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Randers Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links