Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201282
Sted- og lokalitetsnummer
131215-56
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruiner af det gamle Fussingø. Huset måler 34 m i N-S og er 12 m bredt, med runde tårnfundamenter på NØ- og SØ hjørnerne og et kvadratisk trappetårn midt på vestre langside. Fredningen omfatter hele den oprindelige ø. I park.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf den gamle Hovedbygning til Herresædet Fussingø, hvilken blev nedrevet i Slutningen af forrige Aarhundrede sees endnu sparsomme Rester paa Odden i Fussingsø.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuiner af det gamle Fussingø. Huset måler 34 m i N-S og er 12 m bredt, med runde tårnfundamenter på NØ- og SØ hjørnerne og et kvadratisk trappetårn midt på vestre langside. Fredningen omfatter hele den oprindelige ø. I park.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. I husets sydlige del står stenfundamentet bart. I den nordlige del af huset er der lagt græstørv over stenfundamentet for at illustrere bygningens størrelse og for at beskytte stenfundamentet.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links