Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
041326
Sted- og lokalitetsnummer
100601-4
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: (30/10 1924), 15/1 1925 Voldstedet, Asdal. Voldstedet består af en midtbanke med en fladeudstrækning af 320 fod i øst-vest og 240 fod i nord-syd og en højde ver gravens bund af indtil 28 fod, 4 tom. Fra midtbanken går mod syd en 18 fod bred dæmning over graven. Dæmningen er nordligst 16 fod, 6 tom. over gravens bund og falder mod syd til 12 fod, 6 tom. Midtbanken omgives af en fra 13 til 46 fod bred grav, der nu er vandfyldt mod nord. Udenom gra- ven ligger en ringformet dæmning, som i nord og vest samt sydvest omgives af lav eng, medens dæmningen i øst støder til højere terræn. Fra ringdæmningens sydvesthjørne løber en 250 fod lang dæmning til holmen i sydvest. Over dæmnin- gen og syd om ringdæmningens sydside løber en vej.

Undersøgelseshistorie

1925
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1926
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted største længde i Ø-V. Som beskrevet på blåt kort. Målene oversat: Midtbanke med fladeudstrækning 99,2 x 74,4 m. Højde over gravens bund ca. 9 meter fra mindtbanken, dæmning mod S ca 5,75 m, nordligst 5,1 m over graves bund, falder mos S til ca. 3,9 m. Midterbanken ovgives af en fra 4 til 14,3 m bred grav. Fra ringdæmningens område løber en ca. 77,5 m lang dæmning. Th. skitse til fredningsdeklaratio. Får græsser på voldstedet. SNS har sat hegn op. Dæmningen pløjes lovligt tæt på. Bevoksning: 1992: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumAsdal Voldsted. Græsklædt med delvist vandfyldte grave.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumAsdal Voldsted.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumAsdal Voldsted.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumAsdal Voldsted. Græsklædt ,ed delvist vandfyldte grave.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links