Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
041327
Sted- og lokalitetsnummer
100601-41
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmningsanlægget ved det gamle Asdal. En dæmning vest for Kjul Å. 51 m lang, ca. 5 m høj over marken og ca. 7 m høj over åens vandspejl i den østlige del, men kun ca. 1 m høj på det vestligste stykke. Bredden er ca. 28 m nærmest åen, ca. 15,5 m længst mod vest. Fra det opgivne længdemål må trækkes ca. 5 m idet sydenden er afskåret ved anlæg af en mergelbane.

Undersøgelseshistorie

1993
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort. Gennemskåret af vandløb. I græsningsmark. Bevoksning: 1993: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDæmning, uspecificeret.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumDæmningsanlæg i tilknytning til Asdal Voldsted.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links