Oversigtsfoto vestlige banke set fra V
.
Oversigtsfoto østligste banke set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30136
Sted- og lokalitetsnummer
170101-8
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted ved As Vig. Voldstedet består af 2 banker, der ligger i en kunstig gravet og opstemmet sø, 170 x 140 m stor. Den østre banke, der på alle sider er omgivet af søen, er rundagtig, ca. 25 m i diameter og har kuppelformet overside, der øverst når en højde af ca 4 m over gravens vandspejl. På banken er der en ret tæt bevoksning af store løv- og nåletræer. Den vestre banke, der nu er landfast med det tilstødende terræn i syd, fremtræder som en landtunge ud i søen. Banken måler i øst-vest ca. 45 m i nord-syd ca. 30 meter. Denne banke hæver sig maksimalt 2 m over vandspejlet og er bevokset med tjørnekrat samt enkelte større træer. Voldstedet ligger ved stranden mod As vig. Fredningsgrænsen følger i nord, vest og øst den kunstige søs bred i en afstand af 2 m inde på land. I syd går grænsen ligeledes 2 m fra søbredden, således at den skærer tværs over den vestre bankes landforbindelse, og denne banke i sin helhed indgår i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTidligere beskrivelse stadig gyldig, dog er banken ikke landfast i dag, men fremtræder som ø. En skydepram blev benyttet til besigtigelse af øen. Bevoksning: Træer, krat.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldsted. Begge banker er tæt bevoksede med træer og krat.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links