Kammeret set fra S
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30133
Sted- og lokalitetsnummer
170101-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ringstholm. Tingl.: 8/2 1924, godsejer E. Schou, Palsgaard. Afmærkn.: MS 1924, læge Fischer-Møller, Horsens. Runddysse, 1,5 - 1,8 x 14 - 15 m. Ved midten et firsidet kammer udv. 3,6 m i NNV-SSØ, 1,75 m br. 5 bæresten, meget svær dæksten på plads, men kløvet i 4 stkr. En større sten ses ved V-siden. I VSV 5 randsten. Bevokset med græs og 3-4 buske. Dyssen ligger ved grusgrav og det omliggende terræn er bort- gravet, så den nu ligger som på toppen af en stejl, cirkelrund bakke 3 - 3,3 m høj, ca. 30 m i diam. NMI: Runddysse, 1,5 - 1,8 x 14 - 15 m. Ved midten et firsidet kammer udven- digt 3,6 m i NNV-SSØ, 1,75 m bredt, med 0,5 m bred indgang mod SSØ. Kammeret er sat af 5 bæresten og dækket af en meget svær dæksten, på plads, men kløvet i 4 stykker. En større sten ses ved vestsiden. Kammeret er jordfyldt, indtil 0,6 - 0,7 m fra loftet. I kanten af højen, der er bevokset med græs og 3 - 4 større buske, ses mod VSV 5 randsten. - Runddyssen ligger på et grusgravningsområde, og da hele det nærmest om- liggende terræn er bortgravet, fremtræder dyssen nu som liggende på toppen af en stejl, omtrent cirkelrund bakke, 3 - 3,3 m høj, ca. 30 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Gaarden Ringstholms Mark ligger en velbevaret Dysse, der fredes af Eieren af Palsgaard. En rund Høi, c. 70' i Diam. 12' h har tidligere helt dækket Gravkamret, men for en Del Aar siden er der gravet et stort Hul i Toppen, hvorved Overliggeren 9' l, 6' br er bleven blottet. Den er sprængt i 3 Stykker, men ligger endnu paa sin oprindelige Plads og dækker et vistnok helt udgravet Gravkammer. Udvendig er dette 11 ½' l, 5 ½' br med Retning i NNV-SSØ, dannet af 5 anselige Bæresten, der omslutte et firkantet Rum, Indgangen mod S.SØ er 2 ½' br, den Gangsten. Kamret er fyldt med Jord til 1 ½' fra Dækstenens underste Flade.
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 1,5-1,8 x 14-15 m. Ved Midten et firsidet Kammer udvendigt 3,6 m. i N.N.V.-S.S.Ø., 1,75 m. bredt, med 0,5 m. bred Indgang mod S.S.Ø. Kammeret sat af 5 Bæresten og dækket af en meget svær Dæksten, paa Plads, men kløvet i 4 Stykker. En større Sten ses ved Vestsiden. Kammeret er jordfyldt, indtil 0,6-0,7 Meter fra Loftet. I Kanten af Højen, der er bevokset med Græs og 3-4 større Buske, ses mod VSV 5 Randsten. - Runddyssen ligger paa et Grusgravningsomraade, og da hele det nærmest omliggende Terræn er bortgravet, fremtræder Dyssen nu som liggende paa Toppen af en stejl, omtrent cirkelrund Bakke, 3-3,3 m. høj, ca. 30 m. i Diameter. FM 1924 8/2 MS 1924 paa Siden mod N.V.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTidligere beskrivelse af runddysse gyldig. Tidligere grusgrav nu udlagt som mark, så højen ligger i dyrket område nu. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 02.23.79-V, F 02.29.79-V. Flyfoto S 4009-FTL-140/064.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links