Oversigtsfoto set fra SØ
.
Kammeret set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30131
Sted- og lokalitetsnummer
170109-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1936 Diplom Afmærkn.: MS 1936, cand.mag. Thorvildsen. Jættestue indesluttet i anselig rundhøj, ca. 3,5 x 16-18 m, med stejle sider. Jættestuen består af et nærmest rundt kammer, indtil 1,70 m højt, 2,70 x 3,10 m ved bunden, sat af 8 bæresten, med en mægtig overligger. Gang mod SØ, ca. 4 m l., 0,50 m br., 3 bæresten i hver side, 2 overliggere, af hvilke den ene også dækker noget af kamret, 2 tærskelsten. Græsklædt og delvis bevokset med træer og buske. NM.I.: MS ved fod mod Ø.

Undersøgelseshistorie

1878
Privat restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTidligere beskrivelse gælder også nu, dog er pladsen ved højens N-side benyttet til oplagring af kasserede maskiner og telefonstolper. Højen indhegnet af el-hegn, der dog trænger til vedligeholdelse. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.30.79-SØ, F 02.27.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL-140/062.
1995
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuen var beskadiget af en dyregang under en tørmur. Den blev fyldt op med en stor sten og flade afsprængningsstykker. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev oprenset. Se beretning.
2006
Museal restaurering - Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og MiddelalderEn sidesten i jættestuens gang hældede kraftigt indad. Denne blev sikret ved montering af to rustfri stålstænger forankret til dækstenen. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs og løvtræer. Beliggende i udkanten af græsmark, hvor der går heste. Fortidsmindet er frahegnet, så dyrene ikke har adgang hertil.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Dyrs aktivitet - KulturstyrelsenJættestuen var inden for de sidste par år blevet raseret af grævlingegravning i kammeret, hvor flere bæresten var undermineret.
2016
Museal restaurering - KulturstyrelsenJættestuen var inden for de sidste par år blevet raseret af grævlingegravning i kammeret, hvor flere bæresten var undermineret. Den opgravede fyld lå i kammeret og blokerede fuldstændigt for adgang til dette. Et par m3 fyld blev fjernet med håndkraft ligesom gangen oprensedes. Grævlingehullerne opfyldtes med lecabeton og tørmurene blev efterset og repareret. Den opgravede fyld blev anvendt på højtoppen oven på et udlagt lag af Bentonit. Træer og buske på og omkring højen blev fjernet. En stållåge isattes for at hindre nye beskadigelser.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links