Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30125
Sted- og lokalitetsnummer
170109-90
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.)

Original fredningstekst

MØGELKÆR VOLDSTED Voldstedet består af en rundagtig banke, ca. 50 m i nord-syd- lig og 60-70 m i øst-vestlig retning med jævnt skrånende sider. Højden på midten 2-2,5 m over det omliggende terræn. I syd for- an banken en svag lavning og foran denne en ubetydelig forhøj- ning i terræn'et. Voldstedet ligger i dyrket mark umiddelbart syd for Skjold å og er stærkt nedpløjet. Ved bankens sydvest hjørne står en højspændingsmast. Fredningen omfatter hele ban- ken samt den foranliggende lavning og ydervold. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Dyrkning af voldstedet er tilladt, dog må dybdepløjning ikke foretages.

Undersøgelseshistorie

1949
Privat udgravning - Horsens Museum
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedets tilstand som tidligere beskrevet. Over hele banken ses oppløjede brokker og stumper af røde mursten.
2001
Museal besigtigelse - Horsens Museum
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldstedet er siden sidste tilsyn taget ud af dyrkning - ligger nu bevokset med græs, agerpadderokke og tidsler. Del af offentligt stisystem, der er etableret ifm. anlæggelse af en sø lige vest for voldstedet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links