Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31135
Sted- og lokalitetsnummer
170107-19
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer, helt sammenstyrtet, og ca. 2,5 x 2,5 m, omgivet af en ganske lav høj, 6 m i diam. En lille overligger, flere sidesten i forvirring. I den omgivende høj mange håndsten. I tæt granplantning. NM.I.: Kan næppe restaureres, men bør fredes, da der er så få dys- ser i herredet, og da den ligger i skov.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, helt sammenstyrtet ca 2,5 x 2,5 m, omgivet af en ganske lav Høj, 6 m i Diameter. En lille Overligger, flere Sidesten i Forvirring. I den omgivende Høj mange Haandsten. I tæt Granplantage. (Kan næppe restaureres, men bør fredes, da der er saa faa Dysser i Herredet, og da den ligger i Skov.)Dyssekammer, helt sammenstyrtet, ca 2,5 x 2,5 m, omgivet af en ganske lav Høj, 6 m i Diameter. En lille Overligger, flere Sidesten i Forvirring. I den omgivende Høj mange Haandsten. I tæt Granplantning. Kammeret ligger i Nørreskoven, Afd. 66 (Palsgaard Skov) paa Matr. Nr. 11 af Klakring.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDestrueret dyssekammer i forfatning som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Stenskader, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og et enkelt lille selvsået grantræ mod nord.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links