Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31132
Sted- og lokalitetsnummer
170102-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1928, hofjægermester Kn. greve Brockenhuus Schack, Barritskov. Afmærk.: 1929, G. Rosenberg. Højning, 0,50-1,25 m høj, 14 m i N-S, indtil 6 m bred, med forstyrret kammer. 2 bæresten på plads. I højningens top ses 2 sten. 4 randsten ved sydenden, 1 randsten og 5-6 større sten ved nordenden. Bevokset med græs og lidt buske i ager. MNI.: MS ved fod mod syd. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i en gruppe af megalitter. Fint skilteprojekt.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en anden af Gaardens Barridskovs Marker ligger en pløiet Høi, paa hvilken der tidligere har været et Gravkammer. Nogle store Sten ligge endnu paa Toppen. Bevoksning: 1996: Løvkrat
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjning, 0,5-1,25 m høj, 14 m N-S, indtil 6 m bred, med forstyrret Gravkammer. 2 Bæresten paa Plads. I Højningens Top ses 2 Sten. 4 Randsten ved Sydenden, 1 Randsten og 5-6 større Sten ved Nordenden. Bevokset med Græs og lidt Buske i Ager. - MS ved Fod mod Syd. FM 1928 MS 1929
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjresten i tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Stenskader, randbeskadigelser. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4009-F145/94. 1996: Højrest med stenkammer. Som fritekst af 1947. Marksten er strøet over anlægget, især i nordenden, fra gammel tid - er nu mos- og busktilgroede. Højen er helt tilgroet med hyld, tjørn, slåen, snebær m.m., i ager. Omkring højens nordlige halvdel og langs vestsiden er der pløjet og sået indtil højfod. Bevoksning: 1996: Løvkrat
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er højest i sydenden. Højen er græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links