Kammer set fra oven
.
Gangen set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31131
Sted- og lokalitetsnummer
170102-29
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1928, hofjægermester Kn. Greve Brockenhuus Schack, Barrit Afmærkn.: 1929, G. Rosenberg. Høj, 1,25-1,75 x 15-16 m, indesluttende forstyrret gravkammer. 2 dæksten synes på plads, 4-5 andre, større sten ligger nedad højens sydside. Et par randsten ses. Bevokset med krat og fyr- retræer, uden om hvilke et bredt bælte af nyere beplantning; det hele er indhegnet af et cirkelrundt pigtrådshegn. NMI.: MS ved fod mod SSV. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i gruppe af megalitter. Burde plejes og skiltes.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidS.V for foregaaende [sb. 28] ligger en anden Høi, der ligeledes er pløiet, saa at dens oprindelige Omkreds ikke kan bestemmes. Paa Midten og tildels dækket af Høien findes et Gravkammer, der er udgravet og forstyrret. Mod S. har man gravet et stort Hul og her ligger stykker af den sprængte Dæksten og nogle Stenblokke, der synes at have været Sidestenene i Kammeret. Ligeledes mod N. er der gravet et Hul, fyldt med Jord og Sten. Kun den miderste Del synes at være urørt, her ses i Jordoverfladen et Stykke af Overliggeren, 6' l 3' br, der ligger paa sin oprindelige Plads. Hele Kammeret, der have Retning N-S har været 10-12' l.
1929
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,25-1,75 x 15-16 m, indesluttende forstyrret Gravkammer 2 Dæksten synes paa Plads, 4-5 andre, større Sten ligger nedad Højens Sydside. Et Par Randsten ses. - Bevokset med Krat og Fyrretræer, uden om hvilke er et bredt Bælte af nyere Beplantning det hele indhegnet af et cirkelrundt Pigtraadshegn. - MS ved Fod mod SSV. FM 1929 MS 1930
1958
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret og udgravet, A50827.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Kammer måler 2 x 1,5 m. og er 1,5 m. dybt. Overdækket gang 3 m. i N/S-lig retning. Kammer sat af 6 svære sten, åbent i N-side. Gang dækket af 6 fladtliggende sten. Beskadigelser: Stenskader. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4009-F145/94. 1996: Høj med jættestue. Som fritekst af 1947 og nyberejsningstekst af 1979. Tilføjelse: De 4-5 sten nedad højens sydside (i fritekst af 1947) må være lig de 6 sten dækkende gangen mod syd (i nyberejsningsteksten af 1979). Kammeret mangler dæksten i nord og står åbent i top her. (jfr. nyberejsningstekst af 1979). Pænt stablet, intakt gørmur ses tydligst mellem stenene i det NV hjørne og i vestsiden. Rævehul i NØ-højtop. Bevokset med brombærkrat, gamle fyrretræer og nogle yngre løvtræer, i løvtræbeplantning i ager.
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2003
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuen var forstyrret af grævlinger. Grævlingehullet blev tilstoppet med sten. To dæksten i jættestuens gang og en i kammeret blev rettet til mere stabile lejer. En bæresten i gangen var flækket. Denne blev sikret ved montering af en rustfri stålstang. Jættestuens lukkesten blev flyttet til sit oprindelige leje og fæstnet til to bæresten med rustfri stålstænger. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links