Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31138
Sted- og lokalitetsnummer
170107-31
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Klakring by, matr.nr.36c: voldsted i skel til matr.nr.36b af Klakring by. VOLDSTEDET OLSBJERG Voldstedet består af en naturlig, skovbevokset banke, der mod vest, syd og øst er omgivet af en tør voldgrav, medens den mod nord begrænses af en naturlig skrænt. Voldstedets form og ud- strækning fremgår af vedføjede opmåling, hvorpå grænsen for det fredede areal findes angivet. Det fredede areal måler i nordvest- sydøst 77 m og i sydvest-nordøst 77 m. Fredningsgrænsen forløber i en afstand af ca. 25 m fra topfladens rand, dog i nord i en afstand af indtil 40 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOlsbjerg voldsted (som fritekst). Tilføjelse: Bankens topflade er ca. 30 m i diameter, forholdsvis rundt omrids og noget ujævn flade. Sti over bankens vestlige top og rundt langs toppens side mod nordøst og øst. I det nordøstlige hjørne af banken er gravet et hul, ca. 2 x 1,5 m, knap 1 m dybt. Ikke tilgroet, men kan være en del år gammelt. I hullet planker og rafter efter hulebyggeri (?). Bevokset med løvtræer, mest bøg, et egetræ, et fyrretræ, løvkrat og græs. I bøgeskov. Bevoksning: 1997: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDer står mange løvtræer (ældre og yngre) på banken.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links