Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
350914
Sted- og lokalitetsnummer
170708-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gamle Drenderup. Voldstedet ligger lige overfor stuehuset umiddelbart vest for den til Bram- drup førende vej. Det er firesidet med et noget højere vestparti og omgi- vet af en grav, der mod nord er stærkt bevokset, således at dens grænser er ret udviskede. Voldstedet måler på østsiden 116 alen, vestsiden 118 alen, sydsiden 83 og nordsiden 89 alen, alle mål tagne fra gravens indre rand. Voldstedet og gravkanten er træbevoksede og delvis omdannede til haveanlæg, idet er på den lavere restdel findes en rund plæne med omløbende gang, der slutter sig til en gang, der nogenlunde følger græsranden.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUmiddelbart vest for Drendrup Gaard findes et firsidet Voldsted, der kun hæver sig c. 6 Fod over Vandet i de brede og dybe Grave (se Generalstabens Kort). Voldstedet er anlagt yderst paa fast Grund, umiddelbart ved lavt liggende Eng, og Graven er skaaret ind omkring selve Borgpladsen. Umiddelbart udenfor den vestlige Side af Graven løber en lav Vold eller Dæmning, som tidligere strakte sig Tværs over Lavningen mod Syd til det høiere Terrain. Det er Dæmning for at opstemme Vandet i Gravene. Talrige Murbrokker ses i Voldstedets uregelmæssige Overflade. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer
1913
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1933
Privat udgravning - NationalmuseetKopi af udskrift fra protokol 1933, mrk. NM Antikvarisk Topografisk Arkiv, NM jour. nr. 175/34 [fundet i MKH's arkiv). Omhandlende NM D 12299 diverse genstande indsendt til NM af kæmner J. O. Brandorff som resultat af en prøvegravning på Drenderup voldsted. Desuden Brandorff's beretning om udgravningen af brønden på Drenderup voldsted. Brønden lå på voldstedets NV hjørne ca. 5 m. fra voldgraven. Den var muret af munkesten og forholdsvis velbevaret. Efter oprensning var brøndens vandstand ca. 1 m. dvs. stort set den samme vandstand som observeredes i voldgraven. Fra brønden optoges div. genstande under lag af forrådnede planter, kalkrester og murbrokker. Fotos vedlagt sagen. Jvf. endvidere NM Antikvarisk Topografisk Arkiv jour. nr. 319/33 [kopi i MKH's arkiv].
1935
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 13-14] Voldsteder eller Tomter. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGamle Drenderup voldsted. Voldstedet ligger overfor staldbygningen på den anden side af vejen. Stuehuset er fjernet. Borgbanken er firesidet med et noget højere vestparti og omgivet af en noget udflydende grav, især imod nord hvor den også er meget bred. Borgbankens topflade måler ca. 40 m i N-S og 42-44 m i Ø-V. Den østlige grav langs landevejen er brudt ca. midt på af en lav opfyldning med en tilkørselsvej ca. 3,5 m bred. Borgbanken er græsbevokset med et bøgetræ i midten. I øvrigt ældre løvtræer i kanten rundt om og i graven, inkl. noget opvækst. ** Seværdighedsforklaring ** Fredningsgrænsen går langs vandgravens ydre kant. Ovenvævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændre eller ....... Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det er dog meget bevokset med høje træer, buske m.m. ligesom voldgraven kunne trænge til en oprensning. Plejebehov 3.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links