Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350915
Sted- og lokalitetsnummer
170708-27
Anlæg
Begravelsesplads, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Stammekiste, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

En gravplads fra jernalderen dækkende den naturlige bakke "Rævebakken", der er ca. 3 m høj og 40 m bred med tydelig afgrænsning mod vest og syd, samt arealet mellem bakken og vandløbet 20 m øst for og arealet mellem bakkens og skovens nordlige skel, samt arealet 10 m fra bakkens sydlige fod og 15 m fra dens vestlige fod. Hele arealet ligger i fredskov og er bevokset med store graner. Arealet kan påny tilplantes, når dette sker uden pløjning og uden stenoptagning.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links