Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
311211
Sted- og lokalitetsnummer
170102-54
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst 2004: Barrit Tykke, afd. 41: Gammel Abildgård. Voldsted med banke. Banken er mod sydvest og sydøst afgrænset af skovdiger på kanten til lavereliggende naturligt tærræn; mod nordøst er den afgrænset af et bækløb, mens der i nordvest er en grav, som på midten har en mulig adgangsvej til banken. Denne grav er op til 5 m bred og 1,8 m dyb. Selve banken er noget kuperet og den nordøstlige del danner en skrånende flade. Banken er firkantet; den nordvestlige side er 42 m lang og den sydøstlige side er 30 m lang; den sydvestlige side er 30 m bred, mens den nordøstlige side er 25 m bred. På midten ud for den mulige adgangsvej over graven er banken 32 m bred. I sydvesthjørnet er overfladen meget ujævn, måske på grund af en sekundær indgravning.

Undersøgelseshistorie

1999
Anmeldelse fra privat - Horsens Museum
1999
Museal besigtigelse - Horsens Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2003
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderVoldsted med banke.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links