Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31128
Sted- og lokalitetsnummer
170102-52
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

RUIN AF DET GAMLE BARRITSKOV. Ruinerne af det gamle Barritskov, nemlig østfløjens nederste stokværk samt hovedfløjens kælder. Ruinerne ligger på den gamle borgbanke, der har målt ca. 35 x 45 m med størst ud- strækning i øst-vestlig retning, og som kun hæver sig svagt over det omliggende terræn. Voldgraven er opfyldt. Ruinen ligger i det nye haveanlæg. Fredningen omfatter såvel banken som ruinerne af de to byg- ningsfløje. Disse ruiner må ikke fjernes eller på nogen måde beskadiges. Bebyggelse, gravning eller henkastning af jord, sten eller affald på ruinområdet må ikke finde sted. Restaurering og opmuring må kun ske i samråd med Nationalmuset. ** Seværdighedsforklaring ** Ruin bevaret i flere meters højde og i romantisk forfald. Eksisterende hovedbygning også seværdig.

Undersøgelseshistorie

1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGamle Barritskov. Som beskrevet. Bygningsrester af 4-5 anlæg i op til 4-5 meters højde. Munkesten på kampestensfundament. En del ældre mørtelreparationer ses. Overgroet med diverse havebuske, løvtræer, vedbend, græs m.m. I græsplæne. Bevoksning: 1996: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1999
Museal besigtigelse - Horsens Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Museal prøvegravning - Horsens Museum
2002
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldsted med ruinrester beliggende i have. Tæt bevokset med træer og buskads.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links