Pakkeriet hos virksomheden Aarstiderne på Barritskov.
.

Nær Juelsminde, i Hedensted Kommunes sydøstlige del, ligger det 690 ha store gods Barritskov, hvis historie daterer sig tilbage til middelalderen, omend de oprindelige bygninger er nedrevet. Godset, der siden 1969 har tilhørt Harttung og North-familien, er nu hjemsted for firmaet Aarstidernes store pakkeri.

I Danmark var Barritskov blandt de første godser, som gik over til økologisk drift. Det gjaldt også skovene under godset. En mindre del af skovarealet er udlagt som urørt skov.

Godset

Hr. Niels af slægten Manderup nævnes i 1261 som den første ejer af godset Barritskov. Hr. Niels, der stiftede gråbrødreklosteret i Horsens og selv blev munk der, var formentlig stamfader til stedets enestående 18 slægtled lange arvegang, der varede frem til 1913, hvor godset for første gang blev handlet. Det år blev skæbnesvangert for ejerkontinuiteten såvel som for den til dels senmiddelalderlige lukkede borggård.

Arkitekturen

Den nye godsejer, Adolph Brockenhuus-Schack, besluttede at nedrive, hvad der var tilbage af de oprindelige bygninger, og de blev i årene 1914‑16 afløst af Gotfred Tvedes herskabelige hovedbygning i afdæmpet historicistisk stil, opført i to vinkelrette fløje med to etager i blank rødstensmur under afvalmet tag. Til byggeriet blev der i sidefløjen genbrugt munkesten, våbentavlen fra 1598 og svært egebindingsværk. I hovedfløjen blev der genbrugt dekorativt bemalede lofter, paneler og døre fra en ombygning i 1728. Det nye bygningsanlæg er placeret nordvest for det tidligere på en højtliggende banke vest for en lille sø.

Haveanlægget

Barritskov omkranses af et landskabeligt haveanlæg, og dele heraf stammer fra et fransk haveanlæg anlagt i 1720’erne af kammerherre Tønne Reedtz. Den store have blev fra 1913 omlagt af Edv. Glæsel, og de nu overgroede ruiner af den nedrevne hovedbygning er blevet bevaret som element i haven. Ud for hovedbygningen ses dele af et nyklassicistisk haverum med klippede hække.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder