I Staksrode Skov vest for Juelsminde ligger det velbevarede, middelalderlige Staksevold Voldsted, der består af to banker omgivet af voldgrave. Den 26 × 34 m store tårnbanke hæver sig ca. 5 m over bunden af den delvis vandfyldte grav. På ydersiden af den op til 19 m brede voldgrav ses en ydervold, der måler op til ca. 2 m i højden og 8 m i bredden. Umiddelbart vest for ydervolden ligger gårdbanken, der til de øvrige sider omgives af en lav, tør grav.

Fundet af resterne af to par kraftige egestolper fra en bro i voldgraven viser, at den oprindelige adgang til tårnbanken har været fra nordvest. På de to banker er desuden fremkommet bygningsrester og genstande ved en udgravning foretaget af lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs samt i forbindelse med en restaurering af voldstedet 1941‑42. På gårdbanken har der stået en 22 m lang bygning på den kampestenssyld, der er fundet ved undersøgelserne. På tårnbanken har man fundet kampestensfundamentet til et ca. 11 × 9 m stort teglstenshus, måske et tårn. Der er også fundet forskellige genstande, bl.a. armbrøstbolte, mønter, skår af keramik samt dyreknogler fra primært husdyr, men også fra rådyr og vågehval. Ingen skriftlige kilder omtaler borgen, men keramikken og mønterne daterer borgens brugsperiode til 1300-tallet. Netop på denne tid var landet præget af uroligheder pga. en stærkt svækket kongemagt.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder