.

I Hedensted Kommune er der kendskab til ca. 20 middelalderlige voldsteder, hvoraf ca. halvdelen i dag er helt eller næsten helt forsvundne. Blandt de bevarede voldsteder er Palsgård og Rask Hovedgård, der begge må betragtes som senmiddelalderlige herregårdspladser. Man ved ikke meget om voldstederne, hvilket skyldes, at de som regel hverken er omtalt i skriftlige kilder eller har været genstand for egentlige arkæologiske udgravninger.

Af Hedensted Kommunes 15 herregårde har fire stadig elementer fra middelalderen, mens de fleste er ombygget ad flere omgange i historiens løb. Af de otte herregårde med klassicistiske træk er fire rent klassicistiske, Stougård, Jensgård, Williamsborg og Skerrildgård, mens fire kun har klassicistiske træk, Rosenvold, Palsgård, Laage og Rask Hovedgård. Fire herregårde fremstår rent historicistiske, skønt de har en meget længere historie: Barritskov, Agersbøl, Merringgård og Ussinggård. Kun fire herregårde er fredede.

Middelalder

Voldstederne Olsbjerg og Dueholm består begge af en banke omgivet af voldgrave, og på sidstnævnte lokalitet blev der i første halvdel af 1800-tallet fundet murværk af tegl og kvadre. Voldstederne Ashoved Møllegaard og Havrum Slot var ligeledes begge omgivet af grave. På Havrum Slot er der også fundet fundamentsrester fra en bygning. Ingen af de fire voldsteder er nævnt i skriftlige kilder.

Vest for Juelsminde Ligger Staksevold Voldsted.

Den befæstede gård Boringholm lå i en mose nord for Boring.

Renæssance

Herregården Rosenvold ligger på nordsiden af Vejle Fjord.

I Rårup Sogn er på den tidligere herregård Møgelkærs (i dag Uddannelsescentret Møgelkær) næsten helt sløjfede voldsted under den senere avlsgård i 2006 undersøgt mindre områder med brolægninger samt et fundament, der tolkes som del af den hovedbygning, der blev opført i 1571.

Klassicisme

Ved roden af pynten As Hoved nordøst for Juelsmindehalvøen ligger Palsgård.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder