På en tegning fra 1836 af en ukendt kunstner ses renæssanceherregården Rosenvold fra 1585. Senere blev bygningerne fornyet ad to omgange. Familien Rantzau overtog herregården i 1658, og siden har den været i familiens eje.
.

På engarealet på nordsiden af Vejle Fjord, ca. midtvejs mellem Vejle og Juelsminde, ligger herregården Rosenvold skærmet af skoven mod nord og voldgrave mod syd og vest. Rosenvold blev opført i 1585 af Karen Gyldenstierne nær voldstedet Staksevold. Hun var enke efter Holger Ottesen Rosenkrantz, og i 1621, blot otte år efter Karen Gyldenstiernes død, måtte deres arvinger afstå herregården til godssamleren Ellen Marsvin pga. gæld. Ellen Marsvins datter var Kirsten Munk, Christian 4.s anden hustru. Rosenvold overgik til Kirsten Munk efter bruddet med kongen i 1630, hvor hun måtte tage ophold på familiens herregårde i Østjylland. Efter hendes død i 1658 blev Rosenvold solgt til adelsmanden Henrik Rantzau, og en lang og herefter ubrudt ejerhistorie indledtes. Amtmand Christian Rantzau, der arvede Rosenvold i 1726, oprettede i 1756 af godset Det Grevelige Rantzauske Forlods, der bestod indtil ophævelsen i 1921 som følge af Lensafløsningsloven fra 1919. Carl Johan Ulrik Rantzau er 17. generation af slægten på Rosenvold, der i dag drives som moderne land- og skovbrug. På et bortforpagtet areal langs fjorden drives Rosenvold Strand Camping.

Rosenvolds renæssancehovedbygning består af en fløj i to stokværk i røde munkesten og to hjørnetårne med lave kuppelspir. I årene 1865‑66 blev hovedbygningen fornyet efter historicismens idealer, men størstedelen af disse forandringer blev igen fjernet ved en restaurering 1927‑31.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder