Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Graven i NV set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31127
Sted- og lokalitetsnummer
170102-36
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

STAGESVOLD. Voldstedet ligger i Staksrode skov, det består af en firesidet banke (nordsiden 25, østsiden 36, sydsiden 30 og vestsiden 38 m lang) omgivet af en til formen svarende grav (nu tør), hvis bundbredde i nord og vest er 6,5 m, i øst 12 og i syd 8 m. I borgbankens topflade ligger udgravet indersiden af et firesidet bygningsfragment af rå kamp- og munkestensbrokker i kalk, der er bevaret i indtil 3 skifters højde over jorden. Dets indermål er 6 m i øst-vest og 8 m i nord-syd. Afstanden fra fundamentet til topfladens ydersider er 6 a 7 m, i øst dog kun ca. 3 m. Den udgravede jord er opkastet udenom fundamentet, hvorved toppens højde over gravbunden er blevet er blevet 5 m. Udenom nævnte grav løber en ca. 1 a 1,5 m høj og 7 a 8 m bred vold, der har en smal nyere åbning i sydøst-hjørnet. Mod nord og nordvest er forholdet dog anderledes, idet volden her løber ud på et kile- formet forværk, der ligger langs graven. Dette forværk hvis spids ligger i nordøst, har en længde i omtr. øst-vest af 48 m, dets østlige del ligger ud for borgbanken, medens dets vestlige del strækker sig godt 20 m vestligere. Borgbankens østgrav fortsætter sig nordover forbi forværkets ovennævnte spids, bøjer dernæst af langs forværkets nordside og følger endelig et kort stykke af dets vestside for derpå at tabe sig i en lav naturlig sænkning, der begrænser de sydligste partier af for- værkets vestside. Mellem denne lavning og borgbankens vest- grav er forværket ganske lavt men med tydelige grænser. Vold- stedet er for tiden, ovennævnte udgravning undtaget, bevokset med bøgeskov.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1999
Privat detektorbrug - Horsens Museum
1999
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Horsens Museum
1999
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med løvtræer.
2014
Museal forundersøgelse - Horsens MuseumHorsens Museum forestår overvågning af Naturstyrelsens oprensning af voldgraven på det fredede voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links