Oversigtsfoto set fra N
.
Kammer set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31124
Sted- og lokalitetsnummer
170111-45
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rundhøj, 1 - 1,5 x 11 - 12 m. På sydsiden en mægtig sten, sikkert en afvæltet overligger til et dyssekammer; to større sten ved højens midte er antagelig sidesten i denne dysse og synes at være på plads. En enkelt randsten mod S, et par mod Ø. Tæt beplantet med bøgepur. 7/10 1979: kunne ikke findes. NMI: Bør frilægges, evt. undersøges.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj, 1,0-1,5 x 11-12 m. Paa Sydsiden en mægtig Sten, sikkert en afvæltet Overligger til et Dyssekammer, to større Sten ved Højens Midte er antagelig Sidesten i denne Dysse og synes at være paa Plads. En enkelt Randsten mod S., et Par mod Ø. Tæt beplantet med Bøgepur. (Bør frilægges, evt undersøges.)
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1979 (JBE): Højen kunne ikke genfindes efter afsætningen på målebordsbladet. Kan ligge i tæt beplantning, men blev opgivet efter lang tids søgen i denne. 1996 (JBA): Høj med formodet dyssekammer. Som tidligere beskrevet, dog antagelig 13 m i diameter. Bevokset med bøgetræer i bøgeskov. Bøgepur fjernet - ligger nu som kvas på højen. Bevoksning: 1979: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med 3 løvtræer - intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links