Oversigtsfoto set fra N
.
Kammer set fra NØ
.
Væltet træ set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31126
Sted- og lokalitetsnummer
170111-24
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig, smuk rundhøj, kaldet "Tehøj" (tidligere "Laaddenhøj"), 2,5 - 3,5 x 17 - 18 m. Ved top mindre sænkning. I sydsiden er gravet et mindre hul, hvorved er afdækket en svær overligger og en del af een til, utvivlsomt dæksten over gangen til en jættestue. En enkelt randsten ses mod N og een mod S. Bevokset med græs og store træer i åben, lav bøgeplantning i skov. NMI: Bør udgraves og gøres tilgængelig.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn anselig Høj "Loddenhøj", Sten tagne i Randen til 2 Hestes Kraft.
1903
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig, smuk Rundhøj, kaldet "Tehøj" (tidligere "Laaddenhøj"). 2.5-3,5 x 17-18 m. Ved Top mindre Sænkning. I Sydsiden er gravet et mindre Hul, hvorved er afdækket en svær Overligger og Del af én til, utvivlsomt Dæksten til en Jættestue. En enkelt Randsten ses mod N. og én mod S. Bevokset med Græs og store Træer i aaben lav Bøgeplantning i Skov. (Bør udgraves og gøres tilgængelig).
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tehøj", tidligere "Loddenhøj". Jættestue fundet i tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4009-F146/17.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med store gamle løvtræer overvejende bøg bl.a. et enkelt udgået. Intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links