Faktaboks

Edv. Glæsel
Født
4. januar 1858, Clasonsborg
Død
12. juni 1915, Frederiksberg
Virkested
Danmark

Biografi

Edv. Glæsel var næsten enevældigt udøvende landskabsgartner omkring århundredskiftet, og Glæseltiden blev en epoke inden for dansk havekunst. Det 20. århundredes havearkitekter og landskabsarkitekter foragtede imidlertid epoken og den tomme og uklare form, som landskabshaven både før og under G. havde udviklet sig til. Haven var blevet ren dekoration, en forskønnelse af naturen, en slags søndagsnatur, hvor sirlighed, pynt og form gik forud for havens kunstneriske indhold.

Reaktionen på denne uheldige udvikling kom først fra England, hvor G. fra sine ungdomsår må have studeret den nye havestil: Den formelle have, der havde udgangspunkt i renæssancehavens strenge og geometriske form. Ved mange af hans projekter for omlægning af herregårdshaverne, er det tydeligt, at G. har haft vanskeligt ved at frigøre sig fra landskabshavens stivnede form. Han tilførte ofte kun haven en fornyelse i form af en mindre rosenhave anlagt i geometrisk mønster og med buksbomomkransede bede, eller han omlagde arealerne i husets nærhed i den nye regelmæssige stil. Ved udformning af kirkegårdsanlæg formåede han langt bedre at gøre sig fri af fortidens forældede idealer. Sammen med arkitekt H.J. Holm tegnede han Vestre Kirkegård. Senere blev Bispebjerg, Sorø, Frederiksberg og mange andre kirkegårde udformet som smukke og karakteristiske begravelsespladser med gravstedet som det centrale. Tidens trang til opsætning af mindesmærker, statuer og buster tilførte mange af vore byer et mindre haveanlæg af G. i den "gardenesque" udformning med symmetrisk anlagte gruspladser omkranset af lave hække i nybarokke, svungne linier, som gemte græsplænen med de fint afstukne bede med roser, udplantningsplanter, forskellige sirbuske og træer. Hele herligheden var omhyggeligt indhegnet med smedejern og stolper af granit. Resterne af et sådant anlæg kan opleves i dag i Allégade.

På Gråbrødretorv er der kun platanen tilbage. G. fik megen ros for planen til Rådhushaven. Her arbejdede han i en lille målestok og kunne ved brug af det nye formsprog skabe god og indholdsrig havekunst.Ved udformning af Slottsparken i Malmö og ved bearbejdning af O.K. Nobel & Sv. Kocks forslag til Fælledparken fik G. lejlighed til at vise sine evner som skaber af hverdagsanlæg, folkeparker, til brug for kommende generationer. Han skabte i Fælledparken en længe levende fritidspark med æstetisk og aktivt indhold og med "præg af naturlighed".

Genealogi

Glæsel, Fritz Edvard, 1858-1915, landskabsgartner. *4.1.1858 på Clasonsborg, Skarrild Sogn, ?12.6.1915 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Fabrikbest., senere sekr. ved De jyske Jernbaner og kass. ved Århus Gasværk Julius August G. og Henriette Louise Danchell. ~10.3.1904 i Valby med Ellen Gerda Mygind, *14.9.1876 i Kbh., ?7.12.1962 i Hareskovby, Værløse, datter af over-, senere stabsintendant Edvard Otto M. og senere klasselotterikollektør Elisa Vilhelmine Cathrine Guldberg.

Uddannelse

Gartneruddannelse måske hos handelsgartner Carl Ludvig Hansen, Kbh; undergartner på Bregentved 1879-81.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links