Voldsted set fra ringgraven mod nord set fra nord
.
Oversigt af voldsted set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411289
Sted- og lokalitetsnummer
230105-67
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredningsnummer: Der er sat ? ved det på blåt kort. Ejerlav: Svendstrup, art. 21, bd. I, bl. 21. Voldsted i Gammelgårds skov. Voldstedet består af en lav, nærmest rund banke, ca. 6 - 8 m i diameter omgivet af en nu sumpet ringgrav. Voldstedet ligger i skov. På borgbanken står en højstammet eg.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVoldstedet består vistnok af to borgbanker. Den mindste af dem er ca. 1,5 m høj og måler foroven ca. 6 x 9 m, formen er dog ubestemmelig p. gr. af forstyrrelser. Der er ingen spor efter bygningen. Omkring bankens fod løber en spinkel grav, 1-1,5 m bred og 0,25-0,5 m dyb. Sydligere, op mod markhegnet, ligger en større banke, ca. 1,5 m høj, med spor af en lignende grav, antagelig forborg eller ladegård. Den synes at strække sig lidt ud i marken.
1953
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVoldstedet ligger på ret lavt terrain i den afdeling af Gammelgaards skov, som skyder sig ud mod nordvest. Voldstedet, der ligger lige i skovbanken ud mod en dyrket mark, består af en ganske lav (ca. 50-75 cm høj) nærmest rund banke, 6-8 m i diameter omgivet af en ringgrav, der nu kun er en sump. Om banken er afgravet og den oprindelige form ændret, kan ikke afgøres. På banken, hvor der ikke er bygningsspor af nogen art, står et smukt højstammet egetræ, der rager op over den lave ungskov. Sydøst for banken er muligvis spor af ladegårdsholmen (Baily), der strækker sig ud på den dyrkede mark. Ganske svage gravsænkninger spores i marken, ikke tydelige nok til at man med bestemthed kan sige noget sikkert om anlæggets karakter. Inde i skoven er det ikke mindre vænskeligt at fastslå grænserne for anlægget. Ifølge museumsinspektør J. Raben, Sønderborg, har anlægget i princippet set ud som vedføjede skitse. Ved fredning ved deklaration er kun hovedbanken medtaget.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot[Ingen tekst]
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen lille borgbanke (med grav) fredet.
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links