Oversigt af langhøj set fra nordøst
.
dyssen set fra syd
.
stendysse set fra syd
.
højen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41128
Sted- og lokalitetsnummer
230102-79
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: grundbog Havnbjerg, bd. I, bl. 46, art. 46, kortbl. 2, parc. 44. Afmærkn.: MS 1934, J. Raklev, ved foden midt på sydøstre langside. Langdysse, 2 x 18 x 25 m (NØ-SV). Omtrent midt i højen et kammer ca. 2 m langt i NØ-SV og 0,7 m bredt, dannet af en sten i hver af siderne, den lavere tærskelsten mod sydvest. Over kammeret en stor overligger. Af randsten ses nu 7, hvoraf kun den midt på sydøstre langside synes at være oprindelig. Bevokset med græs og træer.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPræstegaardsskov. Ødelagt Dysse. Den stærkt beskadigede Jordhøj synes at have været af oval Form med Længderetning NØ-SV. Den er nu 21 x 12 m, med en Højde af indtil 1,50 m. Af Randsten er ingen bevarede. I en stor Udgravning midt i Højen ligger Rester af et helt forstyrret Kammer. En Dæksten, ca. 1,80-2,00 m ligger afvæltet ved Siden af. - Træbevokset i Skov.
1935
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredet 1935.
1948
Museal udgravning - Museet på Sønderborg Slot
1948
Museal restaurering - Museet på Sønderborg Slot
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKammeret udgravet og restaureret af J. Raben: De stærkt forstyrrede sidesten blev sat på plads og dækstenen lagt over. Et par randsten blev rettet op. Ca. 80 cm dybt i kammeret fandtes en uregelmæssig stenbrolægning med skår af 2 lerkar. Den originale kammerbund med brændt flint på en regelmæssig brolægning lå ca. 1,10 m dybt, her gjordes ingen fund.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 2 x 18 x 25 m (nordøst-sydvest). Omtrent midt i højen et kammer ca. 2 m langt i nordøst-sydvest og 0,7 m bredt, dannet af en sten i hver af siderne, den lavere tærskelsten mod sydvest. Over kammeret en stor overligger. Af randsten ses nu: 7, hvoraf kun den midt på sydøstre langside synes at være oprindelig. Bevokset med græs og træer. M.S. ved foden midt på sydøstre langside.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 106: Langdysse (rød) med delvis forstyrret dyssekammer, højens retning sydvest-nordøst, lang 22 m, 10 m bred, 15 randsten, s. bilag.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links