Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221262
Sted- og lokalitetsnummer
130505-28
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Haurum voldsted Voldstedet består af en rund midterbanke, hvis nordlige si- de vender ud mod et anseeligt dalstrøg, mens de andre 3 si- der omgives af en tør grav, udenom hvilken løber et volddrag, som ved en gennemskæring i det sydøstlige hjørne deles i to dele. Ved den nordlige side er foretaget en afgravning af hensyn til anlægget af en vej. Voldstedet ligger ved den vestlige side af Haurum skov tæt syd for skovfogedhuset.

Undersøgelseshistorie

1906
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Haurum voldsted". Beskrivelse som blåt kort. Dog er toppen af midtbanken flad (diameter ca. 8 m.) og herpå samt på dele af volden ses en del hovedstore marksten. I topfladen er foretaget et ca. 0,3 m. dybt lagkagesnit på 2 x 3 m. (Nationalmuseet ?). Mål: Selve det fredede område danner en oval på ca. 50 x 20 m. Men herudover anes spor af koncentriske volde/grave. Midtbanken har en diameter på ca. 16 m. og en højde på 2-4 m. Voldgraven er, set i forhold til voldkronen, op til 1,8 m. dyb og volden hæver sig op til 1,6 m. over omgivende terræn. 7 m. syd for volden ses et SØ-gående dige og bagved vidtstrakte agersystemer. Filmnr.: 2-24-26a. ** Seværdighedsforklaring ** Meget smukt beliggende og ganske velbevaret lille voldsted. Adgang ad skovvej. Bevoksning: 1988: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på bankens NØ-side. Meget flot lille voldsted. Bevokset med en del løvtræer.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldstedet er tæt bevokset med løvtræer heraf flere rodvæltere.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links