Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29115
Sted- og lokalitetsnummer
160302-3
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

HAVRUM SLOT Voldstedet består af en rund borgbanke, der er ca. 20 m i dia- meter. Den nordlige halvdel er næsten udjævnet. Banken omgi- ves af sænkninger. Ca. 35 meter vest for bankens midte ligger en mindre banke, der er aflang og orienteret i nord-sydlig retning; yderligere 25 meter vest for denne en større banke, der ligeledes er aflang og orienteret nord-syd. Voldstedet er under plov. Det fredede areal måler i nord-syd 126 m og i øst-vest 178 m; dets udstrækning og form fremgår af vedføjede opmåling, hvor grænsen for det fredede areal er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Landbrugs- mæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Havrum Slot". Voldsted som fritext. Tilføjelse: Stadig pløjet i ager. Banken meget udpløjet. Gylletank opført i 1980. kudfor NØ. hjørne af nye stuehus og ca. 18 m. Nord for staldens nordende. D.U.S. Ca. 15-20 m syd for voldstedet. Ikke dispentseret for ved dispensation til stuehus i 1994.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links