Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
281712
Sted- og lokalitetsnummer
030504-69
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hjortholm. Voldstedet ligger på øen Hjortholms vestside ved en fra syd indskærende bugt. Voldstedet er anlagt på toppen af en høj, naturlig bakkeknold, der ved en med centrum i syd rundet tværgrav, hvis bund ligger omtrent i bankens halve højde, deles i en rundet topflade (borgpladsen) i syd og en aflang topflade i nord. Graven derimellem er højest på midten med fald til begge sider. Sydlige topflade er ret jævn, men har i sydvest en lille rund hævning, og dens yderskrænter falder stejlt til gravbunden i nord brydes af en fra gravens vestende udgående afsats med antydning af en lav ydervold, der runder sig om borgbanken og ender i sydsydvest. Voldste- dets nordre topflade har aflang, noget afrundet form med længdeakse i øst-vest og er svagt tagformet med ryg i læng- deretningen. Den har ovennævnte tværgrav i syd; til de øv- rige sider begrænses den af en ringgrav med udenforliggen- de vold, hvis ydre fald går i et med den naturlige bankes skrænt. I sydsydvest bøjer denne ydre vold ind til en lille, rund jordknold, der lukker for ringgravens sydvestende. Op- ad nordbankens vestside fra foden, løber i retning nord til syd en vejbane, der taber sig udfor sydenden af ovennævn- te lille jordknold. På nordpartiets topflades smalsider, straks ovenfor ringgraven ligger to småforhøjninger, i vest en rund, i øst en aflang, der har længdeakse i nord-syd. I hele voldstedets banke er intetsteds spor af nyere gravnin- ger eller forandringer. Den har kun bevoksning af spredt småkrat. Fredningen omfatter hele voldstedsbanken, og har en udstrækning i nord-syd af 225 m og i øst-vest af 190 m. Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmær- ket ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges eje- ren at anlægge eller tåle at der anlægges sti eller vej til mindesmærket. I de tilfælde, hvor der på mindesmærket er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende ud- strækning.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBorgpladsen. See I.M. Petersens Grundplan og Opmaaling. Bevoksning: 1980: Løvtræer
1930
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskrivelse: Som fredningkort. Voldsted på Hjorteholm (Hjorteholm Slot). Efter at heste ikke længere græsser på øen, er voldstedet groet til. JGB den 14.10.1988: Besøgt voldstedt sammen med opsynsmand, Knud Stjerne, Stauns Fjord. KS, der er ansat af Vildforvaltningen på Kalø, forspurgte, om der ville være noget til hinder for at fælde selvsået krat og træer i voldstedets tværvgrav. Jeg kunne konstatere, at denne var tilgroet fuldstændig til i løbet af de 9 år, der er gået siden mit første besøg på stedet, og at voldstedet nu er nærmest ufremkommeligt på grund af tæt krat i tværgraven. Jeg meddelte KS, at der intet ville være til hinder for en soignering som den ønskede, forudsat at der ikke kørtes med maskine på voldstedet, og at stød ikke blev gravet eller trukket op. Hermed var han helt indforstået. ** Seværdighedsforklaring ** Stort voldsted. Vidt udsyn over hele stavns Fjord. Bevoksning: 1980: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldstedet er bevokset med tjørn, slåen, hunderoser, æbletræer, hyld og brændenælder på siderne og på toppen af den sydlige banke. På toppen af den nordlige banke græs.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links