Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371613
Sted- og lokalitetsnummer
090615-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hovgård voldsted. Voldstedet består af en noget skævt afrundet, nærmest rektan- gulær formet banke, der måler ca. 80 x 70 m, og som på alle sider er omgivet af dybe tørre grave, udenfor hvilke der er rester af en vold, der i nordvest er delvis ødelagt af jern- banen. I bankens sydøstlige hjørne er med en buet grav ad- skilt en mindre, højere beliggende, cirkelrund banke, hvis topflade måler ca. 11 x 12 m. Voldstedet er skovklædt og be- grænses på øst- og sydsiden af enge. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksi- sterense bevoksning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1957
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske Centralregister
1957
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1957
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBevokset med ældre løvtræer, der hidtil har forhindret underskoven i at overleve. Fundet som beskrevet. Vedr. mål se opmåling. Ingen billeder p.g.a. af bevoksning. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende og velbevaret bygningsværk, som der uden praktiske problemer burde reklameres mere for. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links