Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330817
Sted- og lokalitetsnummer
190105-10
Anlæg
Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Knudsbøl voldsted. Voldstedet består af en ca. 70 m lang og ca. 50 m bred borgbanke, der hæver sig indtil 2,50 m over de omgivende nu tørre graves bund. Gravene er delvis naturlige sænkninger omgivet af højere land undtagen i nordvest og sydøst. Voldstedet er dyrket. Det fredede areal måler i nordvest-sydøst ca. 135 m og i sydvest-nordøst ca. 125 m. Voldstedets form og udstrækning samt grænserne for det fredede areal er angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dyrkes i samme omfang som hidtil, det er dog ikke tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links