Oversigtsbillede - voldstedet set fra NØ
.
Oversigtsbillede - voldstedet set fra SØ
.
Oversigtsbillede - voldstedet set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330816
Sted- og lokalitetsnummer
190110-2
Anlæg
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: fredet 1947 under 2. afd. Afmærkn.: 2 FM-mærkepæle på den SØ-lige del af volden. Ringvold "Trælleborg", 50 - 55 m i diam. Voldkernen 5 - 6 m bred, 0,6 - 1,2 m høj. Nordvestsiden ret udvisket. Svage spor af en grav uden om ringvolden. Bevokset med enkelte store træer på den sydøstlige del og tæt bøgepur på re- sten. Matr.nr. 5e: Ringvold "Trælleborg" i skel til matr.nr. 1b, Veerst by.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Veerst Skov i Hjørnet af Sognet ligger en stor, ganske lav og utydelig Ringvold, som Befolkningen kalder Trælleborg. Den ligger for en Del i tæt Gran..skov, saa at hverken Form eller Diameter lade sig nøie bestemme. Diameteren kan vel være 60 met. Høiden er meget vexlende, i det høieste 1,00 met.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1947
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå foranledning af indberetninger fra lærer J. Kvist lod direktør P. Nørlund i 1947 foretage en mindre undersøgelse ved B. S. Christiansen og O. Voss. Ved denne undersøgelse blev der lagt en grøft vinkelret på volden, denne prøvegrøft var 1,5 m. bred og ca. 26 m. lang og gik fra anlæggets centrum ud til den yderste af de to voldgrave. Desuden tømtes ca. 3 m. af den inderste voldgrav. I en grube på indersiden af volden fandtes et helt lerkar af germansk jernalders karakter og under volden og i voldgraven fandtes en hel del lerkarskår, heriblandt et større brundstykke af et hankekar. Beretning om undersøgelsen blev afleveret til P. Nørlund. En tilsvarende beretning vil blive udarbejdet til N01. Oldsagerne blev anbragt på 1 afd. i det gule palæ.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRingvold "Trælborg", 50-55 m i diameter, Voldkernen 5-6 m bred, 0.6-1.2 m høj. Nordvestsiden ret udvisket. Svage spor af en grav uden om ringvolden. Bevokset med enkelte store træer på den sydøstlige del og tæt bøgepur på resten. 2 FM-mærkepæle på den sydøstlige del af volden.
1956
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. diverse avisudklip fra "Kolding Folkeblad", "Jydske Tidende" og "Berlingske Aftenavis" om fundet.
1956
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRingvold fra germansk jernalder. Undersøgt 19/8-18/9 1956. 3/4 af anlægget blev målt op. Undersøgelsen viste at voldgraven var af meget varierende bredde fra ca. 1,5 m. i SV til 2,7 m. i N. Ringvolden lå på faldende terræn, højst i N hvor voldgraven var særligt bred, og lavest i SV hvor voldgraven var smal. Overalt i voldgraven fandtes lerkarskår samt enkelte dyreknogler. Inden for voldgraven blev ca. 62 kvm. afdækket. Under voldfylden registreredes halvdelen af et hus af Trelleborg-type med buede vægge, 8,5 m. langt, ca. 4 m. bredt på midten og ca. 3 m. bredt ved enderne. Midt i huset lå en lerarne på 0,8x1,05 m. omgivet af en ca. 20 cm. bred træplanke på hver side. Huset var Ø-V orienteret med den østlige halvdel under volden og den vestlige halvdel inden for denne. I den halvdel af huset som lå inden for volden registreredes hverken det sammenhængende trækulslag eller det ovenoverliggende rødbrændte ler. Det lerkar som blev fundet ved udgravningen i 1947 viste sig at have hørt med til huset sammen med en næsten helt opløst bronzefibula.
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelse indsendt til N01.
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links