Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34088
Sted- og lokalitetsnummer
190106-35
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,2 - 3,3 m høj, 14 - 15 m i N-S, 19 - 20 m i Ø-V. Affladet top, ret velbevaret. Bevokset med et par buske, græs og lyng, i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøirest. Høide 3,30 met. Tværmaal 21,00 met. Den sydlige Trediedel af Høien er afgravet og overpløiet. Fra Toppen er der nylig paabegyndt en Gravning af 2,00 x 3,00 mets Tværmaal, aaben mod S. Denne Gravning er naaet ned til en Stensætning af mindre Sten, som nu (er) kastet ud af Høien. I Nordsiden er der ved Foden et Hul af meget ny Dato. Høifoden mod N og V er bortpløiet. Græsgroet i Ager. I Høien er der fundet lidt af en Urne og en Stenøxe med Skafthul.
1898
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBronzealdergrav erkendt i sb. 35 (høj ved Egholt). Udgravningen påbegyndt af skomager Jeppesen. Gravhøjen ville blive sløjfet af lodsejer pga. udstykning af arealet.
1916
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo separate anmeldelser til N01, fra hhv. J. O. Brandorff (for lærer Brandt) samt tandlæge A. Friis: Bronzealdergrav erkendt i sb. 35 (høj ved Egholt). Udgravningen påbegyndt af skomager Jeppesen. Gravhøjen ville blive sløjfet af lodsejer pga. udstykning af arealet.
1916
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj beliggende på matr. 14b af Egholt by. Anseelig gravhøj men noget forstyrret pga. afgravning, ca. 4 x 21-22 m. Midt i højen fandtes en aflang, trugformet, i midten nedsænket stenhob (grav A), som utvivlsomt oprindeligt havde indeholdt en stammekiste. Stenhoben var i bunden 2,86 m. lang og 1,35-1,58 m. bred. ØNØ-VSV orienteret. Ingen oldsager men en del trækul langs bund og sider. SØ for grav A fandtes en mindre stenlægning (grav B), som tolkedes som bunden af en urnegrav. Grav C (centralgraven) lå umiddelbart på højbunden og af samme type som grav A. 3,7 m. lang, op til 2,25 m. bred og Ø-V orienteret. Kistens hulrum skønnedes at have været 3,35-0,6 m. stort. Forstyrret. Som en rest af det fjernede gravgods fandtes NM B 10447 (trækul samt øverste del af en dolkklinge af bronze, dateret til ældre bronzealder). Under grav C fandtes endnu en grav (D). Ø-V orienteret. Uden stensætning eller øvrige "kjendelige omrids". Indeholdende resterne af et opløst barneskelet. Endvidere registreredes resterne af en stenring, som muligvis havde tilhørt grav A.
1917
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeretning indsendt til N01.
1921
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPerle fra Folkevandringstiden [formentlig YRJ] indsendt til N01 på finders vegne af lærer C. Brandt. Perlen blev fundet af lodsejers 14-årige datter på samme lokalitet i Egholt, hvor N01 ved Hans Kjær nogle år tidligere havde foretaget en udgravning [formentlig sb. 35]. Da perlen ikke formodedes at have nogen forbindelse med den tidligere foretagne udgravning, og da MKH ønskede at erhverve perlen, blev den returneret til afsender.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3.2-3.3 m høj, 14-15 m i nord-syd, 19-20 m i øst-vest. Affladet top, ret velbevaret. Bevokset med et par buske, græs og lyng, i ager.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højens randkontur firkantet afpløjet. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Græs, krat. Foto: F 05.62.79. S/H 05.31.79-N.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links