2050 oversigt. Set fra N.
.
2049 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
372726
Sted- og lokalitetsnummer
050305-51
Anlæg
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMangler oplysninger.
2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2012
Museal besigtigelse - Museerne.dkVoldsted ved Kongsted. Borgbanke og voldgrav 50 m Ø-V og 41 m N-S. Borgbanken firsidet med ulige sider og stærkt afrundede hjørner. Borgbankens top 18 N-S og 23 m Ø-V. Målt fra bunden af voldgraven er borgbanken 2,2 m høj mod nord. På et 5-7 m bredt stykke mod N og NØ er borgbanken 0,5-0,7 m højere end den øvrige del af borgbanken, der flader ud og er nærmest jævn med terrænet mod S. En jordfast sten 0,7 m x 0,45 m stor og 0,35 m høj på borgbanke i nord. Midt for og langs med den sydøstlige del af borgbanken 4 synlige nedgravede sten på række 0,4-0,5 m tværmål. Voldgraven omkredser borgbanken mod V, NV og N. Mod S og SØ afgrænses anlægget af et udtørret/omlagt å-løb. Voldgraven er 11 og 13 m bred i toppen og 4-5 m bred i bund, dybden er 1-3,5 m dyb i forhold til omgivende terræn, dybest mod N og NV. På bunden af voldgravens nordlige del 9 synlige sten 0,3-0,4 m tværmål. Voldgravens afgrænsning i syd og sydøst er utydelig. Der ses antydningen af en ca. 15 m lang, 3 m bred og 0,35 m dyb grøft fra voldgravens SV-hjørne med retning mod SØ. Beliggende mellem Dyrehave og Højskov, i løvskov plantet efter 1901. Ca. 30 m syd for offentlig vej. Begrundelse:Tydeligt og delvist velbevaret fortidsminde. Voldsted ikke nævnt i TrapDK. Kan være en forgænger for Lystrup hovedgård.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkStedet besigtiget. Anlægstype kan være rest af voldsted eller vandmølleanlæg. Anlægget er 50 m Ø-V og 41 m N-S. I midt af gravene en firsidet banke med ulige sider og stærkt afrundede hjørner. Bankens top 18 N-S og 23 m Ø-V. Målt fra bunden af graven er banken 2,2 m høj mod nord. På et 5-7 m bredt stykke mod N og NØ er banken 0,5-0,7 m højere end den øvrige del af banken, der flader ud og er nærmest jævn med terrænet mod S. En jordfast sten 0,7 m x 0,45 m stor og 0,35 m høj på banke i nord. Midt for og langs med den sydøstlige del af banken 4 synlige nedgravede sten på række 0,4-0,5 m tværmål. Graven omkredser banken mod V, NV og N. Mod S og SØ afgrænses anlægget af et udtørret/omlagt å-løb. Voldgraven er 11 og 13 m bred i toppen og 4-5 m bred i bund, dybden er 1-3,5 m dyb i forhold til omgivende terræn, dybest mod N og NV. På bunden af voldgravens nordlige del 9 synlige sten 0,3-0,4 m tværmål. Gravens afgrænsning i syd og sydøst er utydelig. Der ses antydningen af en ca. 15 m lang, 3 m bred og 0,35 m dyb grøft fra voldgravens SV-hjørne med retning mod SØ. Beliggende ca. 30 m syd for offentlig vej. Hverken voldsted eller vandmølle nævnt i TrapDK. Arealet i skov. Anlægget var indtil slutningen af 1950-erne dyrket mark, vurderet ud fra luftfotos, kort og de plantede træers størrelse.
2016
Museal besigtigelse - Museum Sydøstdanmark
2017
Aflysning - KUAS, FortidsminderAnlægget kan ikke betragtes som et fredet anlæg, hvorfor det er affredet i 2017.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links