2527 oversigt. Set fra NNV.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372724
Sted- og lokalitetsnummer
050312-6
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Borglevning ved Nyrupgård Voldstedet består af et nogenlunde rektangulært anlæg med længderetning omtrent i nord-syd. Mod nord findes foroven en jævn jordforhøjning med enkelte fundamentsten langs fladens ydersider, og mod syd i fortsættelse deraf et ca. 1,75 m lavere beliggende areal, der indrammes af jordvolde, hvori findes rester af kampestensfundamenter, hvis oprindelige bredde i vestmuren kan måles til 2,3 m. 25 store fundamentsten er synlige på plads. Resten er jorddækkede. Hele anlægget måler i længden 29 m, mens nordre smalside måler 16 m, søndre smalside 13 m, alle mål i basis. Anlæggets østside udgør en del af skovdiget. Voldstedet ligger i det østlige skovbryn vest for Nyrupgård.

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted ved Nyrupgård. Som bskrivelsen, dog kunne der synes at være spor af lave grave omkring anlægget. Den sydlige side af anlæggets forhøjede norddel revet op af roden af et væltet træ. Beplantet med 1/2-1 1/2 m høje graner. Beplantning bør påtales, hvis den strider mod deklarationen. Genberigtigelse 4/12 1981: Graner fældet på Voldstedet og i mindst 5 m's afstand. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVoldsted med rester af fundamenter til bygninger.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkPolygon for udbredelse optegnet efter reliefkort.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links