Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421325
Sted- og lokalitetsnummer
230205-154
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Munkholm. Voldstedet består af en banke, med omliggende grave i syd, vest og nord. Banken måler ca. 55 x 50 m, og hæver sig ca. 1 - 1,5 m over bunden i de omliggende grave, der nærmest fremtræder som sænkninger, der er ca. 25 - 35 m brede. Fra bankens nordvestlige hjørne er der svage rester af en dæmning over lavninger i nord. Voldstedet er dyrket. Grænsen for det fredede areal går langs ydersiderne af gravene (sænknin- gerne) i syd, vest og nord, medens den i øst forløber langs foden af den moderne vejdæmning. På vedlagte kortskitse er udstrækningen af det fredede areal vist. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig dyrkning er fortsat tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotVoldsted.
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links