Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421322
Sted- og lokalitetsnummer
230205-48
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Det middelalderlige voldsted. Voldstedet består af en afrundet banke, hvis største tværmål er ca. 40 m, og som hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Bankens topflade omgives af en ca. 75 cm høj og ca. 2 m bred randvold. Voldstedet er skovbevokset. Fredningsgrænsen går langs foden af banken og er iøvrigt identisk med den tidl. parcel 1 af art.nr. 1 af Gammelgård. Det fredede areals form og udstrækning fremgår iøvrigt af vedlagte skitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Skovdrift er tilladt i samme omfang som hidtil. Ved evt. fjernelse af eksisterende bevoksning, må stød og rødder ikke tages op.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 35: Voldsted.
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1967
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det er dog helt bevokset med træer og buske og der burde fældes og ryddes ud i vegetationen - så voldstedet blev synlig fra de nærliggende veje.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links