Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411031
Sted- og lokalitetsnummer
220104-79
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Rørholm". Voldstedet består af en svagt hvælvet, aflang, banke, ca. 25 x 50 m stor, og ca. 1 - 1,5 m høj. Banken er under dyrkning. Banken udgør hele parcel 63 af matr.nr. 92 af Skovbølgård, således at det fredede areal er identisk med dette parcelnummer. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af det fredede areal er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1966
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1966
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 1134. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. og Sb. 22.01.04-48. Brev af d. 9/12 1966 ml. pens. lærer J. H. Jensen, Felsted, og N02. Ang. fund af to voldsteder. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48.
1967
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter. N02 354/67, N02 1134/66. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48. Ang. fund af to voldsteder. Sb. 22.01.04-79/50 og Sb. 22.01.04-48. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 9/12, 12/12, 14/12 1966 og d. 4/3, 14/3, 17/3, 24/5, 26/5, 27/5, 30/5, 27/6, 7/7 1967 ml. lærer J. H. Jensen, Felsted, og N02. Oversigtstegninger med fundsteder afsat.
1967
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. På grund af dyrkning er voldstedet efterhånden ret udflydende.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links