Oversigt set fra S
.
3510
.

Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
091649
Sted- og lokalitetsnummer
100201-250
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rugtved voldsted Voldstedet består af en 6 m. høj, noget uregelmæssig langagtig banke, hvis længde ved foden er ca. 60 m. og dens største bredde ca. 52 m. Banken er omgivet mod syd af Voer å og af en naturlig sænkning, medens hele den nordvestlige og nordlige side dækkes af dobbelte grave med mellemliggen- de vold. Mod øst findes kun en enkelt voldgrav. Ejeren forbeholder sig ret til oprensning af bækken om voldstedet.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumRugtved Voldsted. Græsklædt, afgræsses af kreaturer.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Frederikshavns Kommune

Læs også om

Læs videre om

Eksterne links