7546 borgbanke i syd - oversigt. Set fra VSV.
.
7542 borgbanke i nord - oversigt. Set fra NV.
.
7540 ydre grav i N. Set fra ØSØ.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
45232
Sted- og lokalitetsnummer
070321-15
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/9 1929 Udskrift af kendelse af 12 jan. 1942 lagt til dekla- rationen. Eriksvolde. Voldstedet består af to 30-35 m rede borgbanker, en firsidet og en afrundet, begge omgivet af grave og en fælles , svær vold, i hvis overside, der findes en bred og dyb grøft, der har karakter af en voldgrav. Denne indre vold omgives atter af en ydergrav og en lavere ydre vold. Gravene er delvis vandfyldte. Voldstedet er bevokset med gammel bøgeskov, hvor 3 træer er fredet i henhold til deklaration af 1942. Vold- stedet ligger i skoven Skåningshave. Det fredede areal måler ca. 175 x 130 m og fredningsgrænsen følger foden af den yderste vold, så langt denne kan erken- des; iøvrigt danner skovskellet grænsen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprens- ning af voldgraven og forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Fredskoven, Skaansehave, den saakaldte Eriksvold et ovalt Borgsted liggende inde i Skoven og omgivet med vandfyldte Grave. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1929
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted "Eriksvolde". Forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Et sjældent helstøbt, tydeligt og velbevaret voldsted. Smukt beliggende i gammel bøgehøjskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1985
Byggeri og anlæg - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1985
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1985
Museal prøvegravning - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links